Medikal Onkoloji

Medikal Onkoloji

Medikal Onkoloji

 

Medikal Onkoloji Nedir?

 

Günümüzde modern hayatın getirdiği işlenmiş gıdalar ile içeceklere daha kolay erişim ve ucuzlaşması, hareketsiz hayat, alkol ve sigara tüketimi gibi alışkanlıkların tüketiminin yaygınlaşması, depresyon ve stresin artması, şişmanlık ve şeker hastalığının salgınlaşması, çevresel kirlilik, gıdalarda kimyasal kalıntıların artması gibi nedenlere bağlı olarak kanser görülme sıklığında giderek artış olmaktadır.
Kansere bağlı ölümlerin, kalp-damar sağlığına bağlı ölümleri geçerek ilk sıraya geçmesi beklenmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen gelişen teknoloji ve yeni tedavi seçenekleri sayesinde kanserin iyileşme şansı bulunmaktadır.
Tıbbi Onkoloji, kanser hastalığının tedavisini üstlenen medikal bölümlerden birisidir. Tıbbi onkoloji uzmanı (medikal onkolog da denir), iç hastalıkları uzmanlığı almış ve bunun üzerine onkoloji ihtisası yapmış hekimlerdir. Kanser tanısı sonrası hastanın tıbbi tedavisini (kemoterapi, hormonal tedavi, aşı tedavisi, monoklonal antikor tedavisi, immunoterapi, moleküler hedefleyici tedaviler gibi) planlayan ve yürüten uzmanlık alanıdır. Tedavinin yan etkileri yanı sıra kansere bağlı yakınmaların giderilmesini sağlar. Ayrıca metastaz yapmış kanser hastalarının ölümüne kadar geçen sürede aktif takip ve tedaviyi yürüten sağlık branşıdır.

İletişim
Taksim Masaj Taksim Spa