Hipertermi

Hipertermi

Hipertermi


Hipertermi Nedir ?
Hipertermi, kanser tedavisinde, dokuların fizyolojik seviyelerin üstünde yüksek sıcaklıklara maruz tutularak radyoterapi ve kemoterapinin etkisini arttıran bir tedavi yöntemidir. Tümör dokuları, 42° - 45° arasında ısıtıldıkları zaman, kanser tedavisi açısından önemli biyolojik sonuçlar doğuran bir dizi biyokimyasal reaksiyon gelişir. Hiperterminin direk sitotoksik etkisi vardır, ancak daha da önemlisi tümör hücrelerini radyasyon veya kemoterapi gibi diğer tedavi yöntemlerine karşı daha duyarlı hale getirmesidir. Hipertermi, aynı zamanda mikro damar gözeneklerinin boyutunda artışa neden olarak lipozomlaenkapsüle edilmiş ilaçlar ve monoklonal antikorlar ve ilaç taşıyan polimerler gibi makromoleküler tedavi ajanlarının doku içine penetrasyonunu artırırlar. Hücrelerin ısı stresine karşı geçici süre adaptasyon sağlayarak direnç kazanmasına termotolerans denir. Termotolerans, tümör hücresi antijenlerinin, immün hücrelere karşı daha fazla maruz kalmasını sağlayabilmekte ve bu sayede doğal immün yanıtları artırabilmektedir. Termal biyoloji, fizik ve biyomühendislik alanındaki gelişmelerle birlikte hiperterminin, gelecek yüzyılda kanser hastalarının tedavisinde etkin bir rol oynayacağı düşünülmektedir.

 

İletişim
Taksim Masaj Taksim Spa